Felügyelő bizottság

Szentpétery Árpád – elnök

Borlai Barbara – tag

Ráczné Sós Adrienn – tag